Wpisz poprawne dane aby otrzymać bezpłatne zaproszenie

Weź udział w kolejnej sesji

live trading room i handluj z nami na żywo podczas danych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Spotykamy się w każdy poniedziałek, o godzinie 19.30. Do kolejnej sesji pozostało:

Szkolenie poprowadzi:


Piotr Wilczyński - trader i praktyk rynków finansowych z ponad 12-letnim stażem w banku inwestycyjnym. Na stałe współpracuje z dwoma funduszami hedgingowymi. Jest szkoleniowcem i trenerem oferującym wsparcie i mentoring dla strategicznych klientów.

Do spotkania pozostało

Wpisz poprawne dane aby otrzymać zaproszenie

Akademia Forex jest marką zarządzaną przez FX INVEST GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000441894, REGON 146372027, NIP 5252540804, której kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł (opłacony w całości).